Kellokas ansiomerkki

Vuoden kellokkaaksi voidaan valita kuka tahansa sudenpentu-tarpoja ikäinen sinikello, joka on osoittautunut erityisen esimerkilliseksi omassa tehtävässään.

Perusedellytyksenä on aktiivinen osallistuminen, mutta valintaan tulee oleellisesti vaikuttaa se, onko kyseinen henkilö osoittanut partiomaisuutta: vastuuntuntoa, palvelualttiutta, oma-aloitteellisuutta ja toisten huomioonottamista; ja näin ollen toiminut esimerkkinä muille. On toivottavaa, että hänen esimerkillisyytensä on lippukunnassa yleisesti huomattu riippumatta hänen iästään tai tehtävästään.

Tämän ansiomerkin antamiseen eivät vaikuta mitkään muut ansiomerkit eli se voidaan antaa jopa samanaikaisesti jonkin muun ansiomerkin kanssa.

Vuoden kellokkaaksi voidaan valita sama henkilö useita kertoja, myös peräkkäisinä vuosina.

Tämä ansiomerkki luovutetaan vuosittain, mieluiten yrjönpäiväjuhlassa tai muussa lippukunnanjohtajan sopivaksi katsomassa juhlavassa koko lippukunnan yhteisessä tilaisuudessa.

Ansiomerkin luovuttaa edellinen Vuoden kellokas yhdessä lippukunnanjohtajan tai muun partiojohtajan kanssa.